erfgoedobject

Kastanjedreef als toegang tot voormalig kasteel Eikelenberg

landschappelijk element
ID
300434
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300434

Beschrijving

Ten zuiden van het domein Oude Gracht, bevindt zich het domein Eikelenberg. De hoofdingang aan de Hoogboomsesteenweg bestaat uit een poort en een toegangsdreef van geleide paardenkastanjes.

Dit domein gaat terug op een oud gehucht dat rond 1650 uit een tiental woningen/hoeves bestond. Aan het einde van de 19de eeuw kwam quasi heel het gehucht, een totale oppervlakte van circa 77 hectare, in het bezit van één familie, Dumercy-Heirman. Het echtpaar Dumercy-Heirman liet ten noorden van de Hoogboomsesteenweg een ‘hof van plaisantie’ optrekken met landschappelijk aangelegde tuin, zoals zichtbaar op de topografische kaart uit 1884.

Na hun dood kwam het domein via verschillende aankopen in handen van de heer Willy Frilling. Hij breidde het domein nog verder uit in oostelijke richting tot 125 hectare. Onmiddellijk na de aankoop van de eerste gronden, in 1907, liet Frilling een landhuis in Engelse countrystijl (Eikelenberghof) oprichten ten oosten van het oude ‘hof’, een omhaagde hoeve, die de naam Oud Eikelenberg kreeg, zoals ook nog vermeld op de ijzeren poort die het domein afsluit. Rondom het Eikelenberghof werd een park in landschappelijke stijl aangelegd met heesters en bosaanplantingen met doorzichten, grasvelden, bomengroepen en bloemperken, een vijver, verspreide personeelswoningen en stallen. Dit park is ook zichtbaar op de topografische kaart van het Militair Depot (1:20.000) uit 1933. De hoofdingang bevond zich langs de Hoogboomsesteenweg van waaruit een kastanjedreef met azaleastruiken richting het landhuis liep.

Zijn zoon René Frilling, verwierf Oud-Eikelenberg in 1930 en na de dood van zijn vader in 1956, ook het landhuis en een groot deel van het domein. Zijn zusters, Suzanne en Françoise Frilling, erfden elk een kleiner gedeelte van het domein. Op de topografische kaart uit 1960 (MGI, 1:20.000), is te zien dat het park sinds 1933 nog enkele veranderingen onderging. Rondom het landhuis werd een grote rondweg aangelegd en ten oosten van de vijver verschenen twee zichtassen. Deze aanleg, evenals de toegangsdreef bestaande uit geleide paardenkastanjes, bleef tot op heden grotendeels bewaard. 

  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven tussen 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven tussen 1949-1970, schaal 1:25.000.
  • KINNAER A. 2014: Aanduidingsdossier ankerplaats 'Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen', definitieve aanduiding 29/04/2015, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel
  • DE HAAN A. & KINNAER A. 2014: Terreinbezoek Hoogboom  (terreinbezoek op 07/04/2014)

Auteurs :  Kinnaer, Anse
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kastanjedreef als toegang tot voormalig kasteel Eikelenberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300434 (Geraadpleegd op 14-05-2021)